Meie teenused

Praktov OÜ teenused on põhiliselt seotud metsamajandamise ja pinnasetöödega.

Praktov OÜ koostööpartnerite hulka kuuluvad:

Riigimetsa Majandamise Keskus;

Eesti Energia AS;

Enefit Kaevandused AS;

Eesti Raudtee AS;

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus;

Põllumajandusamet;

jpt ettevõtted.

Koostööpartnerid

Metsa raiumine ja transport

Meie metsamajandamise teenused on metsa hooldamine, metsa raiumine ja transport. 

Praktov OÜ tegeleb samuti metsamaade ostu ja hindamisega.

Ohtlikud puud ja kändude freesimine

Lisaks tegeleme ohtlike puude langetamise ning kändude freesimisega.

Teostame töid nii elurajoonides kui mujal.

Pinnasetööd ja puhastamine

Pinnasetööde valdkonnas tegeleme põhiliselt erinevate kaevetööde ja maa-alade puhastamisega.

Meie kogemustega spetsialistid kasutavad kvaliteetset Volvo rasketehnikat.

Pikaajaline kogemus üle Eesti

Praktov OÜ
Liiva tn 25
Toila vald 41702
Ida-Virumaa

Tel +372 5175 388

info@praktov.ee
www.praktov.ee